Vinduer


19 Januar:
Vi går nu ind i sidste fase hvor stuelejlighederne gøres færdige og altandørene sættes i.
Tidsplanen er meget specifik med 2 dages varsler, og er derfor meget følsom overfor vejrlig og sygdom.
Derfor beder vi beboerne om at være fleksible i det omfang det kan lade sig gør, også selvom Jeres tid er blevet flyttet adskillige gange.

I tilfælde af spørsmål til tidsplanen, kontakt da projektleder fra MB-GRUPPEN
Tlf: 40 25 87 86

I tilfælde af spørgsmål til projektet generelt, kontakt da Johnny Christensen fra Bestyrelsen:
E-mail: bestyrelsen@husumparken.dk