Brud på hovedledning – vand


Der er her til aften 7. Januar sket et brud på en hovedvandsledning til en del af Åfløjens vandforsyning. Det er Københavns kommunes ansvar, og udbedringen har været i gang siden kl. 21:30.

Der er desværre ikke noget vi kan gøre, og vi må blot vente med tålmodighed til vandet kommer igen.

God weekend

Bestyrelsen